0902 148 147

Hà Nội

0979 244 335

Hồ Chí Minh

Chính sách bảo mật

Admin 2 tuần trước 1111 lượt xem

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

hiokivn.com cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của quý khách. Quý khách vui lòng xem "Điều khoản bảo mật" dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

Bằng việc sử dụng trang web này, người sử dụng chấp thuận với các quy định được đưa ra trong tuyên bố bảo mật và các điều khoản sử dụng này. Bằng việc sử dụng trang web này, quý khách đã nhất trí chịu sự ràng buộc với các sửa đổi. Các thay đổi trong tuyên bố bảo mật sẽ được chúng tôi cập nhập tại hiokivn.com

Thu thập thông tin cá nhân: Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại hiokivn.com quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ, email, số tài  khoản ...). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp .

Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ quy chế mua hàng của hiokivn.com. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách dưới các hình thức như: gửi thư đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, trưng cầu ý kiến đánh giá về dịch vụ tại hiokivn.com.

Cam kết: Chúng tôi sẽ không thuê, quý khách hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của quý khách cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của quý khách, trừ những điều được nêu trong Điều khoản bảo mật cá nhân này.

Thực thi pháp luật: chúng tôi có thể cung cấp các nhận biết cá nhân và thông tin tài khoản trong các trường hợp đặc biệt như yêu cầu của luật pháp hoặc yêu cầu của tiến trình tố tụng để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho chúng tôi và những người sử dụng. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty khác vì mục đích giảm và chống việc giả mạo thẻ tín dụng

Quyền lợi khách hàng: Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của quý khách mà không mất phí. Bất cứ lúc nào quý khách cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách cho mục đích tiếp thị.